ÇOK YORUMLANANLAR
SON HABERLER
 
 
kod: 287765
نظرات: 109156 بازدید
Tarih: 2 Haziran 2018 Cumartesi
Mehmet Yüksek
Kudüs’e dӧkülen timsah gӧzyașları!!
Geçtiğimiz günlerde yine bu alınan kararları bağırıp cağırmaları hiçe sayan ABD nin ruh hastası bașkanı Tramp elçiliğini Kudüs’e tașıması ile Kudüs bir kez daha gündeme tașınmıș ve Filistinli kardeșlerimizden onlarcası yine șehid edilmiști.
0 0 View 0 نظر
[+] metin Boyutu [-]

    Kudüsˈün Rabbinin Adıyla.....

   Birkaç ay ӧnce Donald Trumpˈın Kudüs’ü bașkent ilan etmesi ile Kudüs gündeme gelmiș, sonrasında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olağanüstü toplanmıș misilleme olarak Filistin‘in %16 sını elinde bulundurduğu doğu Kudüs’ü bașkent olarak ilan etmiș ama hiç bir ülke bu gӧrüșü pratiğe dӧküp elçisini doğu Kudüs’e tașımamıș yine bekle gӧr politikası izlenmiș, Trump’tan ikinci bir hamle beklenmiști adeta.

   Ayrıca Türkiyeˈnin girișimleriyle Birleșmiș Milletler olağanüstü toplanmıș ve Trampˈın bu ilanı oylanarak büyük ve ezici çoğunlukla red edilmisti (!) Geçtiğimiz günlerde yine bu alınan kararları bağırıp cağırmaları hiçe sayan ABD nin ruh hastası bașkanı Tramp elçiliğini Kudüs’e tașıması ile Kudüs bir kez daha gündeme tașınmıș ve Filistinli kardeșlerimizden onlarcası yine șehid edilmiști.

    Müslümanlardan bazıları yine bağırmıș, çağırmıș liderler birbiri ardına açıklamalar tehditler savurmuștu. Tabi biz sadece Türkiye liderini duyduk ve gӧrdük zira Türk medyasına gӧre Türkiye’den bașka Kudüsˈe sahip çıkan kimse yoktu, Türk medyası o kadar sansür uyguluyorduki bu konuda hatta İİT toplantısına katılan 57 ülke bașkan ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda bile sadece Cumhurbașkanı Erdoğan ve çok kısada olsa İİT’nin genel sekreterinden kısa bir gӧrüntü verildi.

    Bu malum medya gurubu sӧzüm ona İsrailˈi katil diye nitelendiriyor, Filistinli kardeșlerimize yaptığı katliamı lanetliyor. Ve bu zalimin karșısında sadece Türkiye var diyor, nerde Araplar diye naralar atıyor. Evet, Araplar ortada yok, hatta bu konuda İsrail’in yanında duruyorlar. Amenna !!! Peki İslam inkilabından bu yana Filistin’e her türlü maddi, manevi daha da ӧnemlisi silah yardımını esirgemeyen bir İran İslam cumhuriyeti varken bu neden gӧrülmez, sӧylenmez? Oysa istenilen tüm müslümanların Kudüsˈe sahip çıkması değil midir? Müslümanların birlik içinde güçlü olması en azından ӧyle güçlü gӧzükmek düșman için caydırıcı olmaz mı ?

    Kim olursa olsun düșmanımız bir olduktan sonra düșmanımızın düșmanı, dostumuz ile birlikte hareket etmemiz gerekmez mi? Veya en azından ey İsrail bak biz müslümanlar Kudüs konusunda veya ABD ve Siyonizmˈe karșı duyarlı milletler ve ülkeler beraberiz deyip, hoșumuza gitsin gitmesin Türkiye, İran,Irak, Suriye, Venezulla, Kuba vb gibi ülkeleri birarada gӧstermek ve onların da bu konudaki protestolarını gündeme ve ekranlara tașımak olması gereken değil midir?

   Oysa biz biliyoruz ki dün Kuba lideri Fidel Castro, Venezuella lideri Hugo Chavez veya șimdi yine Maduro  gibi İslam dinine bile mensup olmayan ama dünya istikbarları ve zalimleri olan  İsrail ve ABD’nin karșısında olmaları hesabıyle en azından satılmıș arap șeyhlerine kıyasla alkıșlanacak bir durum değil midir?

   Biz samimiysek Filistin konusunda Filistin’e her kim yardım ediyorsa, lehte bir açıklama ile dahi olsa onunla birlikte çalıșmak zorundayız, sadece Tükiye davaya sahip çıkıyor diyerek bu Türkiye’yi de yanlızlaștırmak  ve etkisini azaltmak değil midir?

   Türkiye bu konuyu yanlız bașına çӧzecek güce ya da ferasete sahip mi? Sahip olsa bile bunu yapar mı? Bence yapabilecek güce ve birçok  imkanlara sahip ama bu imakanları kullanır mı? Ya da buna müsade ederler mi?

- Mesela İsrail’i korumak için kurulan Kürecik füze rampalarını kaldırabilir mi?

- Ișgalci Israil ile yapılan ticari ve askeri anlașmaları askıya alabilir mi?

Yıllardır PKK’ya șimdi de PYD’ye yardım ve yataklık yapan ve kısa süre ӧnce yine Fetӧ terӧr ӧrgütüne her türlü yardımı yapan İncirlik üssünü kapatabilir mi?

   Bunların hiçbirini mevcut hükümette dahil  gelecek hiçbir hükümet bu mantık ve ferasetle yapamaz yada yapmaz zira hemen ӧnümüze sürülen argumanlar bellidir. Ya biz de İran gibi ambargoya maruz kalırsak, aç kalırız ekonomimiz ne olur, herșeyimiz onların elinde vs gibi  Allahˈtan değil de siyonizmden medet umma gibi bir düșünce yaygın halkın genelinde, oysa müminler siyonizme karșı geldiğinde Allahˈın izni ile her türlü zorluklara gӧğüs gerer, izzeti zulmete tercih ederler.

Son olarak șunu sӧylemek gerekiyor.

   Eğer Kudüs konusuda bir suçlu arayacaksak Kudüs’e, Filistine en çok sahip çıkan pratikte silah dahil her türlü yardımı yapan İran İslam cumhuriyetinin ve ӧzellikle yıllardır 400 bin civarında Filistin’liyi yıllardır ülkesinde besleyen ve İran ile Hamas –Hizbullah arasında kӧprü gӧrevi gӧren ve ülkesinde İsrail elçisi olmayan iki ülke ve ABD nin tüm ambargolarına rağmen Filistin davasına gerçek manada sahip çıkan, bu ülkeler ile sevmesekte beraber çalıșmak zorundayız. Ve yine Filistin davasına sahip çıkan Suriye yӧnetimini ortadan kardırmak herkes biliyorki İsrail’in bir projesiydi bu projeye dahil olan her kiși ve yӧnetimlerin ӧzelde Kudüs genelde ise tüm Ortadoğu’nun bu duruma gelmesinde payı vardır.

    Bu Her ne kadar zalim (!) Esadˈın karșısında ve mazlum Suriye halkının yanında olma hikayeleri ile yapıldıysa da, aynı durușu mazlum Yemen ve Bahreyn halkının yanında olarak gӧsteremediler. Bırak yanında durmak haber konusu bile yapılmadı, o da yetmedi zalim Suudi Arabistanˈın Şii müslümanlara yaptığı zulmü va katliamları o Suudi Arabistanˈın iç meselesidir diyerek zalim Suud ve Al-i Halife yanlısı bir duruș sergilediler maalesef, Bunların hepsini bir kenara bırakalım, mazlumun yanında zalimin karșısında durma mantıgında samimi olunsaydı, Siyonist Israil ve emperyalist ABD den daha zalim ve Filistin halkından daha mazlum varmıdır acaba?

Zalim(!) Esadˈa karșı alınan tavır ve davranıșın zerresi zalim siyonistlere karșı alınmadısa ki alınmadı çoğu kez hatta ӧdüllendirildi o zalimler,

Bu da onların kim olursa olsun, biz mazlumun yanında zalimin de karșısındayız sloganlarının samimi olmadığının bir bașka delilidir.

Bu şahıs ve kurumların șimdi Filistin ve Kudüs için dӧktükleri gӧzyașı timsah gӧzyașlarından bașka birșey değildir.

Rabbimˈin dostlarıyla dost, düșmanlarıyla düșman olmamız dileği ile….

Mehmet Yüksek

TR.JAMNEWS.COM

YORUMLAR

Name:
Email:
Comments:
YORUM GÖNDER
İSİM:
E-posta:
YORUMLAR:
GÖNDER
"Jam News" için tüm hakları saklıdır