ÇOK İZLENENLER
ÇOK YORUMLANANLAR
SON HABERLER
 
 
kod: 287504
نظرات: 104196 بازدید
Tarih: 9 Nisan 2018 Pazartesi
Ali Rıza Akbulut
Hz. İbrahim el-Halil'in Peygamber olan evlat ve torunlarının isimlerinin anlamı ve kökeni
0 0 View 0 نظر
[+] metin Boyutu [-]

 

  1-İbrahim

   Hz. İbrahim (a.s)'in ismi, Arapça'ya çevrildiğinde Ebu'l Umem, yani "Ümmetlerin Babası" anlamına gelir. Bu kelimenin İbranice kökeni Abraham olarak bilinir, ki bu Ab (Baba-Eb) ve Ra'am (Ümmetlerin/halkların) kokünden gelir. Tevrat'a göre İbrahim Peygamber'in ilk adı "yüce baba" anlamındaki Abram'dır. Rabb'i sonradan ona Ümmetlerin babası diyerek Abraham adını vermiştir.

   2- İsmâ'il

   İsma'il isminin İbranice kökeni İşmu'il, bunun diğer versiyonu Samuil'dir. Hz. İbrahim'in büyük oğlunun adının bu olduğu gibi İsrail oğullarının Nebilerinden Talut ve Davud dönemlerinde yaşayan İşmuil adlı Peygamberinin de ismidir. Bu ismin manası "Allah işitti" olarak bilinir. Bu isim  Arapça'nın Seme'a (سمع) ve İbrilerin Şema' kelimesine dayanır. Hz. İsma'il'in bu adla anılması, annesi Hâcer doğum yapınca bir meleğin Hz. İbrahim el-Halil ile konuşmasına dayanır. Melek, Ibrahim'e "onun adını İsma'il koy" deyince İbrahim onun için Rabb'in katında yakınlık ister. Bunun üzerine Allah "Duanı işittim, onu kutsadım, neslini yıldızlar kadar çok edip onların içinden on iki büyük lider yaratacağım" buyurmuş ve on iki imâmın gelişini müjdelemiştir.

   3- İshâk

   Hz. İshak Peygamber Hz. İbrahim'in ilk eşi Sara'dan doğan oğludur. Hacer ve İsmail Hicaz'a yollandıktan yıllar sonra, üç büyük melek Lut kavmine inecek azabı haber vermek ve İshak'ı müjdelemek için İbrahim'e uğrarlar. Müjdeyi işittiğinde Kur'an'da verilen habere göre Hz. Sara hayretten gülümsemiştir. (فضحکت Fedahiket) sonunda Lut kavmine olan merhametine karşın İbrahim (a.s)'e teselli vermek için Allah ona İshak'ı bahşeder ve bunun üzerine Sara oğlunun adını "güleryüzlü" anlamında İshâk koyup "Onun müjdesi beni güldürdüğüne göre, ona bakan neşelensin" diye niyet eder.

   4- Yakub

   Yakup Peygamber'in adı Arapça'daki 'Aqib, yani "topuk" ile aynı kökten gelir ve İbranice "topuktan tutan" manasındadır. Bu adın koyuluş nedeni Hz. Yakub'un ikiz kardeşi Ays'tan önce doğmak için onun topuklarından tutup çekmesinden dolayıdır. Ays ilk olarak doğunca, ardından doğan Yakub'a "topuk tutan" anlamında "Yakub" (İbranice Yaqov diye okunur) adı konmuştur. Hazret-i Yakub'un adı Kur'an'da on altı defa geçmiştir.

   5- İsrail (Yakub'un lakabı)

   Kur'an'da Hz. Yakup'tan bir sefer İsrail diye bahsolmuştur. İsrail adı muharref Tevrat'a göre -hâşâ- Allah'ı alt eden anlamındadır ve Ahd-i Atik'te geçen melekle güreşip onu alt etmesinden ötürü verilmiştir! Günümüz Müslüman ve batılı da olan araştırmacıların tespitine göre ise İsrail "Allah'ın desteklediği ve hidayet ettiği" demektir. Şeyh Tusi gibi bazı alimler ise İmam Sadık'tan bir rivayete göre, bu ismin "Allah'ın kulu" demek olduğuna işaret etmektedirler.


   6- Yusuf

   Kimi Arap dilbilimcileri Hz. Yakub'un oğlu Yusuf'un adının Arapça'daki "esef"  kelimesinden geldiğini, ömrünün büyük bir kısmı olan kırk senesinin uzüntüyle ve esefle geçtiğini ve bu yüzden bu adı aldığını iddia etseler de, bu pek zayıf bir ihtimaldir. Zira bir çok araştırmacı bu ismin kökeninin Arapça olmadığını ortaya koymuştur. Buna göre, Yusuf ismi İbranice "fazladan bağış" anlamındadır. Hz. Yakub'un eşi Rahile on bir yıl kısır kalmasınin ardından ettiği dua üzerine hamile kalıp Yusuf'u doğurunca, fazladan bağış olduğu için bu ad ona babası tarafından verilmiştir.

Derleyen: Ali Rıza Akbulut

TR.JAMNEWS.COM

YORUMLAR

Name:
Email:
Comments:
YORUM GÖNDER
İSİM:
E-posta:
YORUMLAR:
GÖNDER
"Jam News" için tüm hakları saklıdır