SON HABERLER
 
 
kod: 283506
نظرات: 174321 بازدید
Tarih: 23 Mayıs 2017 Salı
Murteza Akbulut
Selam Ya Şehr-i Ramazan
Oruç sadece İslam ümmetine değil tüm ümmetlere farz idi. Ancak Müslümanlara en faziletli ay olan Ramazan`da farzedilmiştir.
0 0 View 2 نظر
[+] metin Boyutu [-]

  

   Mukaddes Sahife-i Seccadiye`de 44. dua olarak rivayet edilen Hz.İmam Seccad (a.s.)`ın  Ramazan Ayı Girdiğinde Okuduğu Duasıdır. Ramazan ayını daha iyi idrak etmek ve ona nispet kadir şinas olmak için bu mübarek duayı dikkatle okumalı ve
her cümlesi üzerinde biraz düşünmeliyiz.


   Hz. İmam Seccad (a.s.) şöyle arzeder yüce maşukuna  :

   Hamd Allah’a ki, kendisine hamd etmenin yolunu bize gösterdi ve bizi hamd ehlinden kıldı ki, ihsanına şükredenlerden olup iyilik yapanların mükâfatını alalım.
Hamd Allah’a ki, bize dinini armağan etti, şeriatiyle bize minnet koydu ve ihsan yollarını bize tanıttı ki, nimetiyle o yolları katederek rızvanına ulaşalım. Öyle bir hamd ki, bizden kabul buyursun ve onunla bizden hoşnut olsun.
   Ve hamd Allah’a ki, oruç ayı, İslam ayı, temizlenme ayı, arınma ayı ve kıyam ayı olan ramazan ayını bu yollardan biri kıldı. “İnsanlar için hidayet kaynağı olan, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delillerini içeren Kur’an’ı bu ayda indirdi.” (Bakara/185)
Ona tanıdığı ayrıcalıklar ve faziletlerle diğer aylara olan üstünlüğünü ortaya çıkardı. Büyüklüğünü bildirmek için diğer aylarda helal ettiğini bu ayda yasakladı; ona belli bir vakit belirleyerek ondan öne geçirilmesine veya sonraya bırakılmasına müsaade etmedi.
   Sonra da, gecelerinden belli bir geceyi bin aydan üstün kıldı ve onu Kadir Gecesi olarak adlandırdı. “O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh her iş için inerler.” (Kadir/4) Esenliktir o gece; fecr doğuncaya kadar, sağlam kazası gereği kullarından dilediği için bereketi devam eder.
   Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bu ayın değerini bilip saygısını gözetmeyi, bu ayda yasakladığın şeylerden kaçınmayı bize ilham et. Uzuvlarımızı günahlardan koruyup seni hoşnut eden şeylerde işleterek bizi bu ayda oruç tutmaya muvaffak et. Öyle olsun ki, kulaklarımızla boş şeyler dinlemeyelim; gözlerimizi eğlenceye dikmeyelim, ellerimizi sakıncalı bir şeye uzatmayalım; ayaklarımızı harama açtırmayalım; karnımıza helal ettiğinden başkası girmesin; dilimiz senin açıkladığından başkasını konuşmasın; bizi sevabına yaklaştıracak amelden başkası için zahmete düşmeyelim; azabından koruyacak amelden başkasını yerine getirmeyelim. Sonra da bütün bunları, riyakârların gösterişinden ve ün tutkunlarının ün hevesinden arındır ki, işlerimizi yalnızca senin için yapalım; senden başka bir amacımız olmasın.
   Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bizi bu ayda, çizdiğin sınırlarıyla, koyduğun farzlarıyla, koştuğun şartlarıyla ve belirlediğin vakitleriyle (günlük) beş namazın vakitlerine vâkıf et. Bizi namazın yüce mertebelerine ulaşan, erkânını koruyan, onu vaktinde kılan, rükuunu, secdesini ve tüm üstün amellerini kulun ve Resulünün -salavatın ona ve âline olsun- getirdiği gibi en kâmil ve kapsamlı taharetle, en açık ve belirgin huşuyla yerine getiren kimselerden kıl.
Bu ayda bizi, akrabalarımızla iyilik ve ihsan üzere ilişki kurmaya; komşularımıza ikram ve bağışta bulunmaya; mallarımızı vebal olmaktan kurtarmaya; zekâtını ayırarak temizlemeye; bize dargın-küskün olanların gönlünü almaya; haksızlık yapanlara karşı insaflı olmaya; asla dost edinemeyeceğimiz, barış içinde yaşayamayacağımız senin düşmanlarının dışında, bize düşmanlık edenlerle barışmaya; bizleri günahlardan temizleyecek, kötülüklerden koruyacak, meleklerin bile yapamayacağı temiz amellerle sana yaklaşmaya muvaffak et.
   Allah’ım, bu ayın hürmetine ve bu ayın evvelinden sonuna kadar sana ibadet eden mukarreb melekler, mürsel peygamberler ve salih kulların hürmetine senden istiyorum ki, Muhammed ve âline salat edesin. (Allah’ım,) Bu ayda bizi, kullarına vaad ettiğin saygınlığa ehil kıl; sana itaat etmekte âdeta yarışan kullarına vereceğin şeyleri bize de ver ve rahmetinle, bizi en yüksek makamı hakkedenlerin arasına kat.
   Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bizi tevhidinde şirke düşmekten, övgünde kusur etmekten, dininde kuşkulanmaktan, yolunda körlüğe duçar olmaktan, senin için gerekenden gaflet etmekten ve düşmanın olan kovulmuş şeytana aldanmaktan koru.
Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve içinde bulunduğumuz bu ayın her gecesinde affınla (cehennemden) salıvereceğin, rahmetinle bağışlayacağın kulların varsa, bizi onlardan eyle ve bizi bu ayın en iyi ehli ve ashabından kıl.
   Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve ramazan hilalinin gözlerden kaybolup gökyüzünden silinmesiyle günahlarımızı da sil; günlerinin sıyrılmasıyla veballerimizi bizden sıyır. Ramazan bitince hatalardan arınmış, kötülüklerden temizlenmiş olalım.
Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bizi bu ayda, eğrilirsek düzelt; kayarsak doğrult; şeytan bize musallat olursa bizi ondan kurtar.
Allah’ım, bu ayı sana ibadet etmemizle doldur; vakitlerini sana itaat etmemizle süsle; gündüzlerinde oruç tutmaya, gecelerinde namaz kılıp dua etmeye, bağışlanmak için ağlayıp sızlamaya muvaffak et bizi; gündüzleri gafletimize, geceleri kusur ettiğimize tanık olmasın.
Allah’ım, hayatta olduğumuz sürece diğer aylar ve günlerde de bizi böyle olmaya muvaffak et. Bizi, “Firdevs’e varis olup orada sürekli kalacak olan” (Mü’minun/11), “Rablerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri çarparak veren” ve “iyiliklere koşuşup iyilik için yarışan” (Mü’minun/60-61) salih kullarından kıl.
Allah’ım, her zaman, her an ve her halükârda, salat ettiğin kimselere ettiğin tüm salatların sayısıca, tüm o salatların, senden başka kimsenin sayamayacağı kadar kat kat fazlasıyla Muhammed ve âline salat eyle. Hiç kuşkusuz, sen, dilediğini yaparsın. (Dua sona erdi.)
        Oruç sadece İslam ümmetine değil tüm ümmetlere farz idi. Ancak Müslümanlara en faziletli ay olan Ramazan`da farzedilmiştir.

Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle okumaktayız :

Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.

Bakara, 185. ayette ise şöyle buyrulmaktadır :

``Ramazan ayı, bir aydır ki insanlara doğruyu bildiren, doğruluğa ait apaçık delillerden ibaret olan, hakla bâtılı ayırt eden Kur'ân, bu ayda indirildi. Sizden kim, bu aya erişirse orucunu tutsun. Hasta olan ve yolcu bulunan, hastalığında, yolculuğunda orucunu yer, sonra yediği günler kadar tutar. Allah sizin için kolaylık diler, güçlük değil. Bu da sayıyı tamamlamanız, Allah'ın size doğru yolu göstermesine karşılık onu ululamanız içindir, böylece de ona şükretmiş olabilirsiniz.``

      İsmet ve masumiyet Hanedanı olan Ehlibeyt (a.s.)`dan gelen bazı hadislere bakarak oruç ve Ramazan hakkında bilincimizi artırabilir ve bu kutlu Şehrullah`a daha iyi amade olabiliriz.

Ramazan Ayı Hakkında Hadisler :

Hz.İmam Bakır (a.s): “Her şeyin bir baharı vardır, Kur’an’ın baharı da Ramazan ayıdır.” (1)

Hz.Resulullah (s.a.a): “İnsan, ramazan ayının faziletini bilseydi, yılın hepsinin Ramazan   olmasını isterdi.”(2)

Hz.Resulullah (s.a.a ): “Gökyüzünün kapıları Ramazan ayının ilk gecesi açılır ve son gününün gecesine kadar kapanmaz.” (3)

Hz.İmam Sadık (a.s): “Kim ramazan ayında (Allah’ın kitabından) Kur’an’dan bir ayet okursa, diğer aylarda Kur’an hatmeden kimse gibidir.” (4)

Hz.Resulullah (s.a.a): “Cennet, her yıl ramazan ayının gelişiyle süslenip ziynetlenir.“ (5)

Hz.Resulullah (s.a.a): “Ramazan ayı bütün ayların, Kadir gecesi ise bütün gecelerin efendisidir.” (6)

Hz.Resulullah (s.a.a): “Kim Ramazan ayını oruçlu geçirir ve haramlardan ve iftiradan sakınırsa, Allah ondan razı olur ve cenneti ona farz kılar.” (7)

Hz. Peygamber efendimiz (s.a.a) bir hutbesinde şöyle buyurmuştur: “Her kim ramazan ayını susarak oruç tutar da, kulağını, gözünü, dilini, şehvetini ve vücudunun organlarını yalandan, haramdan ve gıybetten Allah’ın rızası için korursa, yüce Allah onu kendine yakın kılar, öyle ki o adam Hz İbrahim Halilullah’a (onun makamına) erişir ve onunla birlikte olur.” (8)

Hz.Resulullah (s.a.a): “Ramazan ayı öyle bir aydır ki, başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu Cehennem ateşinden kurtulmadır.“ (9)

Hz.Resulullah (s.a.a): “Her şeyin bir kapısı vardır, ibadetin kapısı da Oruçtur.” (10)

Hz.Resulullah (s.a.a): “Bu ay Ramazan diye adlandırıldı; çünkü bu ay günahları temizler.” (11)

Hz.Resulullah (s.a.a): “Kim Ramazan ayını oruç tutar ve haramlardan sakınırsa, Allah onun geçmiş günahlarını affeder.” (12)

          Bu faziletlere sahip olan Şehrullah Ramazan'a selam olsun. Rabbimizın ziyafeti olan, bizi temizleyip arındıran, ruhumuzu yüceltip kalbimizi cilalıyan en üstün aya selam olsun.

       Şimdi ise oruç hakkında bir kaç hadise teveccüh edelim :

Hz.Resulullah ( s.a.a.): “Oruç sabrın yarısıdır.” (13)

Hz.Resulullah (s.a.a): “Allah-u Teala buyuruyor: “İnsanoğlunun oruç hariç bütün iyi amelleri kendisi içindir; ama oruç benim içindir ve ben mükafatını vereceğim.” (14)

Hz.İmam Ali (a.s): “İslam beş temel üzerine kurulmuştur; namaz, zekat, hacc, oruç, velayet.” (15)

Hz.Resulullah (s.a.a): “Oruç, cehennem ateşinden koruyan bir siperdir (kalkandır).” (16)

Hz.Resulullah (s.a.a): “Üç amel Allah’ın rahmetindendir: Gece namazı kılmak, mu’min kardeşin halini sormak ve oruç tutmak.” (17)

Hz.Resulullah (s.a.a): “Allah-u Teala melekleri oruç tutanlara dua etmekle görevlendirmiştir.” (18)

Hz.Resulullah (s.a.a): “Oruç tutanın uykusu ibadet, susması tesbih, ameli kabul ve duası müstecab olur.” (19)

Hz.Resulullah (s.a.a): “Oruç tutanın duası reddedilmez.“ (20)

Hz.Resulullah (s.a.a): “Cennetin Reyyan adlı bir kapısı vardır; o kapıdan ancak oruç tutanlar girecektir.” (21)

Hz.İmam Kazım (a.s): “Oruç tutanın duası iftar vakti kabul olur.” (22)

Hz.Resulullah (s.a.a): “Oruç tutan bir kimse, kendisine hakaret edildiği vakit “Allah’ın selamı üzerine olsun ben bugün oruçluyum” derse, Alla-u Teala buyurur: “Oruçlu kulum bana sığındı, onu cehennem ateşinden koruyup cennetime yerleştirin.” (23)

Hz.İmam Sadik (a.s): “Oruç tutan her mu’min sahur ve iftar vakitlerinde Kadir suresini okursa, bu iki vakit arasında Allah yolunda canını veren kimse gibidir.“ (24)

Hz.Resulullah (s.a.a): “Oruç tutan kimsenin iki mutluluğu vardır; iftar vakti ve Kıyamet günü.” (25)

Hz.İmam Ali (a.s): “Her şeyin bir zekatı vardır, bedenin zekatı da oruçtur.” (26)

Hz.İmam Sadık (a.s): “Allah, orucu zengin ile fakir eşit olsunlar diye farz kıldı.” (27)

Hz. Fatıma (s.a.): “Allah, orucu ihlası sağlamlaştırmak için farz kılmıştır.” (28)

Hz.Resulullah (s.a.a): “Nefsimi elinde tutan Allah’a and olsun ki oruç tutan kimsenin ağzının kokusu Allah’ın yanında misk kokusundan daha iyidir.” (29)

Hz.Resulullah (s.a.a): “Oruç tutun ki sıhhatli (sağlıklı) olasınız.” (30)

............................................................................................................................

Kaynaklar:
1- Vesail-uş Şia, cilt.7, sayfa.218  / Bihar-ul Envar, cilt.93, sayfa.246.
2- Bihar-ul Envar, cilt.93, sayfa 344
3- Bihar-ul Envar, cilt.93, sayfa 344
4- Bihar-ul Envar, cilt.93, sayfa 341
5- Sefinet-ul Bihar, cilt. 2, sayfa 67
6- Bihar-ul Envar, cilt. 40, sayfa. 54
7- Bihar-ul Envar, cilt. 93, sayfa. 346
8- Vesail-uş-Şia, cilt.7, s.117
9- Bihar-ul Envar, cilt.93, sayfa 342
10- Meheccet-ul Beyza, cilt. 2, sayfa 122
11- Bihar-ul Envar cilt.93, sayfa 367
12- Sevab-ul A’mal, sayfa 160
13- Meheccet-ul Beyza, cilt. 2, sayfa 121
14- Erkan-ı İslam (Oruç) Selman Ğaveci, Sayfa. 16
15- Bihar-ul Envar, cilt.93, sayfa 257, Meheccet-ul Beyza cilt. 2, sayfa 121
16- Meheccet-ul Beyza, cilt. 2, sayfa 123
17- Bihar-ul Envar, cilt.93, sayfa 257
18- Meheccet-ul Beyza, cilt. 2, sayfa 123, Bihar-ul Envar cilt.93, sayfa 253-255
19- Meheccet-ul Beyza, cilt. 2, sayfa 122, Bihar-ul Envar cilt.93, sayfa 248-253
20- Bihar-ul Envar, cilt. 93, sayfa 256
21- Bihar-ul Envar, cilt. 93, sayfa 252, Muhaccet-ul Beyza cilt. 2, sayfa 122
22- Sefinet-ul Bihar, cilt. 2, sayfa.64,
23- Vesail-uş Şia, cilt.4, sayfa.121, Sefinet-ul Bihar cilt. 2, sayfa.65
24- Sefinet-ul Bihar, cilt. 2, sayfa.67
25- Bihar-ul Envar, cilt. 93, sayfa 249
26- Nehc-ul Belağa, hikmetli sözler 131, Vesail-uş Şia , cilt.4, sayfa 3
27- Vesail-uş Şia, cilt.7, sayfa.3, Muhaccet-ul Beyza cilt. 2, sayfa 1241
28- Bihar-ul Envar cilt.93, sayfa 368
29- Bihar-ul Envar cilt.93, sayfa 250
30- Meheccet-ul Beyza cilt. 5, sayfa 160


Derleme : Murteza AKBULUT

murteza-hoca@hotmail.com

TR.JAMNEWS

YORUMLAR
:

Allah cümlemizden razı olsun bacım.

رد

1

0

Dilber Koçaman:

Allah razı olsun hocam bu güzel bilgilerden dolayı.

رد

1

0

Name:
Email:
Comments:
YORUM GÖNDER
İSİM:
E-posta:
YORUMLAR:
GÖNDER
چاپارک
"Jam News" için tüm hakları saklıdır