kod: 282666
نظرات: 26483 بازدید
Tarih: 18 Mart 2017 Cumartesi
Ahmet Tanrıkulu
Kemalizm, parlamento ve militan sistemine veda; Türkiye’nin yeni anayasası ve onun ülke geleceğine olan etkisi-3
…….. ETNİK VE BÖLGESEL GETİRİLER Bu anayasa, Türkiye’nin iç siyasetine etki edecek olan olumlu ve olumsuz getirilerin varlığıyla ülkenin hükümet ve bölgesel dış siyaseti Türkiye Kürtlerini etki altına alamayacak gibi görünüyor. Eğer birinci bölümdeki ikinci ve üçüncü soruların cevaplarını değerlendirecek olursak, şöyle diyebiliriz: Yaklaşık olarak hiç!
0 0 View 0 نظر
[+] metin Boyutu [-]

Şu anda Kürtler, anayasada ikinci sınıf vatandaş olarak hesap edilmesi dolayısıyla siyasi ve toplumsal alanda özel sınırlamalar içerisinde olacaklardır. Onların milletvekillerinin bazı kanunların ıslah edilmesi için gayret göstermesine rağmen etnik alanda hiçbir değişikliğe şahit olmadık. Bu ıslahatlar genel olarak güç hiyerarşisini değiştirecektir. Bu konu, ülkenin dış siyasetini de ilgilendirmektedir ve Türkiye’nin yapılan siyasetleri devam edecektir.  

Ama bu duruma rağmen yeni anayasada var olan bir nokta şudur ki en azından on yıla kadar Türkiye’nin dış ve etnik siyaseti tahmin edilebilir. Bizim dikkate aldığımız Erdoğan’ın gelecek iki yıllığına Cumhurbaşkanı olarak kalması kanunudur. Dikkate alınan bu kanun gereğince, Cumhurbaşkanlığı seçimleri her 5 yılda bir yapılacaktır ve ilk seçimler 2019 yılında olacaktır. Her cumhurbaşkanının iki dönem seçilebileceği kanunu dikkate alındığında, Erdoğan 2029 yılına kadar bu kudret ve makamında kalabilecektir.

Eğer bu durum gerçekleşirse, bölgede ve Kürtler karşısında şimdiki siyasetin devam etmesi manasınadır. Tahmin edilen on yıllık durumun gerçekleşmesi halinde yani anayasanın ıslah edilmesi ve Erdoğan’ın ileriki seçimlerde zafer kazanması durumunun kesinleşmesi halinde, bölgede ve Kürtler hakkında bu siyasetin devamına şahit olacağız. Bu yıllarda Türkiye devleti hem Kürtlerle olan irtibatında ve hem dış siyasetinde gergin ve sallantılı bir dönemdeydi ve bu durumun devam etmesi beklenmektedir.

SONUÇ

Veriler ve söylenen incelemelere dikkat edildiğinde, Erdoğan ve kurmaylarının Türkiye anayasasında yapmış oldukları ıslahatların getirilerinin kaç yönlü etkileri vardır. Bu etkilerin çoğunluğu ülkenin içi durumu ile ilgilidir. Gerçekte bu ıslahatların asıl hedefi, bu ülkenin yargı ve siyaset alanında askerlerin geniş olarak faaliyet göstermesinden kaynaklanan gergin ve sallantılı siyaset ve emniyet şartlarına çeki düzen vermektir.

Askeri düzene veda, yargı sisteminin ıslah edilmesi ve başkanlık sisteminin gerçekleşmesi gibi olumlu getirilere ve yine kişisel ve parti diktatörlüğü, meclisin zayıflaması, yargı kurumlarının kontrolü gibi olumsuz getirilere şamil olan o anayasanın en çok ve en önemli getirilerinin sonucu bu ülkenin iç siyaseti ile ilgilidir. Bu ilave olarak AKP’nin iki dönem Cumhurbaşkanlığının gerçekleşmesi durumunda, Türkiye’de 2029 yılına kadar bölge ve etnik meseleler konusundaki olaylardaki siyasetin uygulanan bir siyasete şahit olacağız ve bu durum bir süreliğine değişken değildir.  

Ahmet Tanrıkulu

TR. JAMNEWS

İLGİLİ HABERLER
YORUMLAR

Name:
Email:
Comments:
YORUM GÖNDER
İSİM:
E-posta:
YORUMLAR:
GÖNDER
چاپارک
"Jam News" için tüm hakları saklıdır