kod: 281702
نظرات: 117927 بازدید
Tarih: 27 Ocak 2017 Cuma
Akın Tandoğan
Peki, başkanlık sistemi için yapılacak referandumda “hayır” deme şansımız var mı?
Başkanlık sistemini kimin başkan olacağı, kararlaştırılan bu sistemin hangi kanun ve hedefleri içereceği, düşünülen bu sistemde halkın hangi ölçülerde sosyal, kültürel ve dini özgürlüğe sahip olacağı ve…
0 0 View 2 نظر
[+] metin Boyutu [-]

Cam Haber Ajansı (JAM)- Başkanlık sistemini kimin başkan olacağı, kararlaştırılan bu sistemin hangi kanun ve hedefleri içereceği, düşünülen bu sistemde halkın hangi ölçülerde sosyal, kültürel ve dini özgürlüğe sahip olacağı ve… gibi bir takım somut örnekleri dikkate almaksızın, bizzat bu sistemi anlamsal veya kavramsal olarak değerlendirmek istersek var olan idari sistemler içerisinde en ideali diyebiliriz.

Ülkemize hâkim olan idari sistemin yakın tarihine bakıldığı zaman laik, liberal ve demokratik yapıya dokunulmaksızın aynı sistemin yapısal örgüsü içinde sadece parti liderlerinin işbaşına geldiğini veya daha isabetli bir söylemle getirildiğini görüyoruz. Elbette söz konusu idari sisteme geçiş dönemini bir önceki altı yüz yıla yakın sistemin alaşağı edilerek getirilen bir sistem olduğu hakikatini dikkate aldığımızda böyle bir geçişin o zamanın toplumunda sosyal, kültürel ve dini açılardan ne gibi hengâmeler yaşadığını söylememize gerek yoktur sanırım. Ancak hilafetten cumhuriyete yani altı yüz yıl boyunca toplumun ferdi, ailesel, sosyal ve dini yapısına ilmek ilmek örülen bir sistemin çok kısa sürede alaşağı edilip yeni bir idari yapıya kan dökmeksizin ve toplu kıyımlar yapılmaksızın geçilmesi hem tecrübi hem de insani ilimler açısından mümkün olmayacağı herkesin ortak kanaati.

Hilafetten cumhuriyete geçişin can alıcı en temel sebepleri tekelcilik, teokrasi, bağnazlık, diktatörlük, dini istibdat, dinsel sömürü, irtica, yobazlık ve… Hilafet sistemini alaşağı etmek için sebep gösterilen bu unsurların asıl itibariyle kale alınır sebepler olup olmadığı meselesi kendi öz yerinde ancak bu denli menfi ve menfur kelimelerin anlamsal yapısına bakıldığı zaman her sağduyulu ferdin bu kavramları barındıran bir sistemi kabul etmeyeceği ortada.

Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının baz alınarak sistemleştirilip ideal bir idare sistemi olarak benimsenen ya da daha isabetli bir söylemle benimsetilen hali hazırdaki idari sistemin ne gibi ayıpları var? Eğer hakikaten yönetildiğimiz laik ve liberal idari sistemimiz tıpkı hilafet sisteminde olduğu gibi menfi ve menfur kavramlar içeriyorsa niçin hilafet sistemi alaşağı edildi?

Toplumların idare edilmesi için benimsenen veya kabullenilen sistem ne olursa olsun temelinde halka hizmet etmek olursa kanımca hizmet kanalı veya hizmet edilecek sistemin türü çok da fark etmiyor. Diğer bir ifadeyle hatta en kötü sistemde bile o sistemin sınırları zorlanarak insanlar insanca idare edilebilirler, yeter ki hedef bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek olsun.

Sağduyulu bir Türk vatandaşı olarak tecrübe ettiğimiz her iki sistemin de insanı insanca idare etme kaygısını taşımadığı gibi tecrübe edeceğimiz başkanlık sisteminin de insanı insanca idare edecek bir sistem olmayacağına inanıyorum. Zira birkaç ay sonra tecrübe edeceğimiz başkanlık sisteminin temelleri mevcut hâkim güç tarafından on dört yıl önce atıldı. Tabiri caizse yazılı kanunlara hakim olan yazılmayan kanunlar hükmünce başkanlık sistemine çoktan geçildi. Şimdi yazılı olmayan ancak yazılı kanunların çok üstünde yer alan kanunların kaleme alınıp kanunlaştırılması halkın görüşüne sunulacak ve çok ezici bir oyla başkanlık sistemine “evet” denilecek.

Peki, başkanlık sistemi için yapılacak referandumda “hayır” deme şansımız var mı?

Bir şekilde alıştığımız veya daha isabetli bir söylemle alıştırıldığımız yaşam tarzı böyle bir sorunun sorulmasını dahi anlamsız ve mantıksız kılıyor. 

YORUMLAR
Mesut Altan:

Sağduyulu bir Türk vatandaşı olarak tecrübe ettiğimiz her iki sistemin de insanı insanca idare etme kaygısını taşımadığı gibi tecrübe edeceğimiz başkanlık sisteminin de insanı insanca idare edecek bir sistem olmayacağına inanıyorum.

رد

0

0

Riza Bakirli:

sa
Sayin site yoneticilari, su anda hic bir sitede yazmiyorum.Rasthaber ile anlasmamiz bitti. Sayet isterseniz sizde yazmak istiyorum-Bilgilerinize....

رد

1

0

Name:
Email:
Comments:
YORUM GÖNDER
İSİM:
E-posta:
YORUMLAR:
GÖNDER
چاپارک
"Jam News" için tüm hakları saklıdır