SON HABERLER
 
 
kod: 281194
نظرات: 139891 بازدید
Tarih: 25 Aralık 2016 Pazar
Akın Tandoğan
Dini Söylemlerle Siyasi Çıkmazların Üzerini Örtmek (Özel)
Din ve dini öğretilerin yine din ve dini öğretiler adına ferdi ve siyasi çıkar ve hedeflere feda edildiği ülkemizde gerçekleşen ya da gerçekleşmesi planlanan hadiselerin tamamının kitlesel boyutu ve tabanda uyandıracağı yankısı, gerçekleşen veya gerçekleşmesi istenen hadisenin keyfiyet ve mahiyetine bağlıdır.
0 0 View 1 نظر
[+] metin Boyutu [-]

Cam Haber Ajansı (JAM)-

Din ve dini öğretilerin yine din ve dini öğretiler adına ferdi ve siyasi çıkar ve hedeflere feda edildiği ülkemizde gerçekleşen ya da gerçekleşmesi planlanan hadiselerin tamamının kitlesel boyutu ve tabanda uyandıracağı yankısı, gerçekleşen veya gerçekleşmesi istenen hadisenin keyfiyet ve mahiyetine bağlıdır.  Örneğin yıllar önce hakikat ve itibarı Ehlisünnet âlimlerinin ileri gelenleri tarafından teyit edilip hak mezheplerinden birisi olarak kabul edilen Caferilik devlet kanalında konu edildi.

Ülkemizde içsel ve dışsal çıkmazların taban yaptığı şu günlerde özellikle devlet kanalında azımsanmayacak bir kitlenin mezhebine taarruz edilmesinin menfi getirileri dışında ne gibi getirileri olabilir?

TRT1'de konu edilen kışkırtıcı, tefrika yaratıcı ve halkı tamamen kategorize edici bu programın değerlendirmesi yapılmış ve söz konusu bu program gerek Sünni ve gerekse Şia kanadından ağır eleştiriler maruz kalmıştır. Ne var ki bu eleştiriler her ne kadar ağır ve hatta yaralayıcı gibi gözükse de her hâlükârda devletin beklediği veya istediği eleştiriler olması cihetiyle bizim bu nefret uyandırıcı olaya başka ihtimallerle yaklaşmamızı zorunlu kılmaktadır.

  1. Türkiye'nin beş yıldan fazla Suriye'deki hunhar teröristleri kayıtsız şartsız desteklemesi, son gelişmeler neticesinde genel kanının kiralık katiller hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olması ve Türkiye hakim gücünün son derece komik bir duruma düşmesi hükümet yanlısı medya organlarını "Yeni İran düşmanlığı" yapmaya sürüklemiş ve hükümet muhaliflerine perde arkasında sadece Türkiye'nin değil, Rusya ve İran'ın 'da yer aldığını ve eğer Türkiye yanlış yaptıysa bu yanlışlığa İran'ın'da ortak olduğu imajını vermek istemiştir.
  2. Türkiye'deki hakim güç Suriye'deki emellerinin hayal ve rüyaya tebdil olduğunun idrakiyle Türkiye halkının dikkat ve teveccühünü İran'a yönlendirip hükümet kanadına yapılacak her türlü eleştirinin yegane adresinin İran olduğunu vurgulamak istemiş ve kendini paklamaya çalışmıştır.

Dikkat edilecek olursa bazen dini söylemlerle siyasi çıkmazların üzeri örtülürken bazen de siyasi söylemlerle dini hakikatlerin üzeri örtülür veya tahrif edilir. TRT1'de belli bir hedefe yönelik bu çirkin programın eleştirisinde ortay koyduğumuz bu iki olasılıktan her birisi kendi yerinde incelendiği zaman her ikisinin de siyasetle dini vurmak veya dinle siyasi kaosların üzerini örtmek kaidesinde birleşeceğini görürüz.

TR.JAMNEWS

Anahtar Kelimeler
Caferilik
 | 
akın tandoğan
 | 
Şia
 | 
TR JAMNEWS
 | 
Türkiye
 | 
iran
 | 
YORUMLAR
Mahmut AKAR:

Dikkat edilecek olursa bazen dini söylemlerle siyasi çıkmazların üzeri örtülürken bazen de siyasi söylemlerle dini hakikatlerin üzeri örtülür veya tahrif edilir. TRT1'de belli bir hedefe yönelik bu çirkin programın eleştirisinde ortay koyduğumuz bu iki olasılıktan her birisi kendi yerinde incelendiği zaman her ikisinin de siyasetle dini vurmak veya dinle siyasi kaosların üzerini örtmek kaidesinde birleşeceğini görürüz.

رد

0

0

Name:
Email:
Comments:
YORUM GÖNDER
İSİM:
E-posta:
YORUMLAR:
GÖNDER
چاپارک
"Jam News" için tüm hakları saklıdır