SON HABERLER
 
 
kod: 279265
نظرات: 156540 بازدید
Tarih: 8 Ağustos 2016 Pazartesi
Akın Tandoğan
Nifakın Kamil Örneği Gülen (Özel)
Gülen ve Erdoğan Sürtüşmesinin ayyuka kalktığı tarihlerde Gülen'i betimlemeye ve Gülen'in akılları durduran habis bir mahiyete sahip olduğuna ve hatta yeryüzünün böyle bir necis varlığa nasıl tahammül edip üzerinde taşıma alçakgönüllülüğe sahip olduğuna değinmiştik.
0 0 View 0 نظر
[+] metin Boyutu [-]

Cam Haber Ajansı (JAM)- Gülen ve Erdoğan Sürtüşmesinin ayyuka kalktığı tarihlerde Gülen'i betimlemeye ve Gülen'in akılları durduran habis bir mahiyete sahip olduğuna ve hatta yeryüzünün böyle bir necis varlığa nasıl tahammül edip üzerinde taşıma alçakgönüllülüğe sahip olduğuna değinmiştik. Söz konusu yazımızın üzerinden çok geçmedi. Şimdi önemine binaen siz saygı değer okuyucularımıza bir sene önce kaleme aldığımız bu yazımızı tekrak hatırlatmak istiyoruz.

Âdem’den Hatem’e kadar ilahi öğretilerin muhatapları arasında bu öğretileri kendi şahsi yorumlarıyla hedefinden sapıtan insanların tarihçeleri incelendiği zaman, Fethullah Gülen isminin çok özel bir deftere altın yaldızla yazılması gerektiğini göreceğiz.

Mezhep ve mektebi tutuculukları bir kenara bırakıp meşhur tarih yazarlarının kitaplarına objektif gözle bakıldığında, tarihi normal seyrinden çıkartıp son derece incelikle vahiy öğretilerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanan insanların sayılı, ama belirleyici ve tayin edici olduklarını müşahede ederiz.

Yine ilk el tarihi kaynakların analiz edilmesiyle tarihin menfi şahsiyetlerinin niçin menfi olduklarının anlaşılmasının çok da zor olmadığı kanaatindeyim. Zira hepimizin insan olması, yani madde ve ruh boyutlarına sahip olmamız hasebiyle, madde boyutunun insanı nerelere sürükleyeceğini az çok hepimiz biliyoruz. Yani bir yere kadar Kur’an’da zikri geçen Bel’am-ı Baur’u anlamak ya da Muaviye’yi derk etmek çok da güç değildir. Her ne kadar bu şahıslar kelimenin tam anlamıyla uzmandırlar ve yaptıklarının farkındadırlar, ama sonuçta ilke ve öğretileri kendi menfaatleri için kullanırlar.

Bununla birlikte Müslüman olmanın yanında tüm varlığıyla kendisini, İslam dininin açıkça düşman ilan ettiği bir ideolojiye adayan, kendini adamakla kalmayıp İslam’ın ilke ve usullerini böylesi bir ideolojiye meşruiyet kazandırmak için var gücüyle çalışan insanlar da vardır. Her hangi bir din ya da mezhebe tabi olan birisinin bu sınıftaki insanları anlamalarının son derece zor olduğu bir iddia değil bizzat hakikatin kendisidir. Konu bu tür şahsiyetler olduğu zaman sanki mantık ilkesi bir an ilkesizleşir ya da madde ve ruh boyutuna sahip olan insan, insan olma özelliğini kaybederek başkalaşır. Zira “uşaklık” kendine has had ve hududu aşmış ve kemale ermiştir, zira “nifak” nihayi hedefine ulaşmıştır, zira adanmışlığın son merhalesidir bu, zira içi boşaltılmış değerler tüm ağırlığıyla işlenir, zira…………………..

Siz bu tür insanların tabilerine, her ne kadar tabi oldukları şahısların gerçek şahsiyetlerini ortaya koysanız, somut deliller getirseniz ve hatta tabi olunan şahıs gelse ve kendi gerçek yapısının ne olduğunu yaranlarına anlatsa bile yine de onların kutsallıklarına zarar gelmez, zira önceden her şey düşünülmüş, zira ihtimallerin tamamı göz önünde bulundurulmuş, zira yaran ve yandaşlara gerekli afyon tedricen tezrik edilmiş, zira olayların görülüp yorumlanmasından önce gözlükler ayarlanıp temin edilmiştir.

Bu şartlar altında Fethullah Gülen’nin kendisini Siyonist ideolojiye adadığına kim inanır? Veya kimi inandırabilirsiniz? Şimdiye kadar ilahi ya da gayri ilahi hangi ideolojide insanın en özel hayatından kesitlerin kameraya alınmasına ve daha çirkini çok özel kesitlerin çok ama çok genelleştirilmesine izin verilmiştir? Siyonist zihniyetin ideolojik tezlerini incelendiğinizde söz konusu ettiğimiz soruların yanıtlarını bulacağınız kanaatindeyim.

Siyasi ve ideolojik ortamın şartları gereğince Cemaat’in neleri yapacağı ve fişlediği insanları hangi çirkin işlerde kullanacağı ve….gibi ihtimaller göz önünde bulundurulduğu zaman bunlara karşı alınması gereken tavrın ne olacağına sizler karar verin.

TR.JAMNEWS

YORUMLAR

Name:
Email:
Comments:
YORUM GÖNDER
İSİM:
E-posta:
YORUMLAR:
GÖNDER
چاپارک
"Jam News" için tüm hakları saklıdır