Davutoğlu’nun “ӧfkeli sünni” gençlerine el Fatiha !!
Geçtiğimiz hafta sonu itibari ile Direniș komutanlarından Kasım Süleymani Direniș lideri Imam Hameneiˈye IŞİD terӧr ӧrgütünün yani Davutoğlunun “ӧfkeli sünni(!) gençlerinin” fatihasının okunduğunu müjdeledi.

       Allahˈın Adıyla... 

     Asırlardır siyonizm ve emperyalizmin kurucuları genelde kendilerinden olmayanları ve ӧzelde ise ӧz Muhammedi İslam‘ın takipçilerini hedef almıș ve çeșitli hile ve tuzaklar kurmușlardır. 

   Son tuzaklarından biri de yıllar ӧnce dünyanın gӧzüne baka baka dünya kamuoyuna açıkladıkları BOP Projesi idi. Bilindiği üzere bu proje kısaca Ortadoğudaki büyük ve güçlü ülkelerin sınırlarının değișmesi ve kendilerine ușaklık edecek küçük devletçikler kurarak buraların yeraltı ve yerüstü kaynaklarını tarumar etmek ve nihai olarakta Arzu-Mevud hayalleri olan büyük israili kurmaktır. 

   Tabi bu planları yaparken Müslüman piyonlar kullanmak daha akılcı ve etkleyicidir. İşte bu bağlamda geçtiğimiz son on yılda ӧnce Arap baharı adı altında kendilerine yıllarca ușaklık etmiș ve artık kullanma tarihi geçmiș olan bazı diktatӧrlerin saltanatına son verildi, bu domino tașının en ӧnemli halkasıda kușkusuz İran Islam Cumhuriyeti ile Hamas-Hizbullah arasında kӧprü gӧrevi gӧren Suriye ve siyonistlere boyun eğmeyen tek arap lider olan Beșar Esad idi ki, onuda devirmek için dünyanın her yerinden ne kadar soysuz varsa alıp Suriye‘de savașmak için getirdiler. O da yetmedi Irak ve Suriye‘yi hedef alan IŞİD adında yeni bir terӧr ӧrgütünü devreye soktular. 

   Bu terӧr ӧrgütü aylarca Irak‘ta ӧzellikle Șii müslümanları boğazlarken,  zamanın TC dıș ișleri bakanı A. Davutoğlu O terӧristleri Şii bașbakan Malikiˈye karșı ӧfkeli bir gurup Sünni gençler” olarak değerlendirmisti, Davutoğlu belki de gӧrevi gereği bu terӧristleri Sünni temsilcileri olarak gӧsterirken Sünniliği de bu canilik ve vahșetle aynı kareye koyarak lekelemiș oluyordu, Maalasef siyasetin etkisinde kalan, Sünniliğin asıl ve temiz temsilcileri olan Sünni ulemadan da hiç ses çıkmamıștı, 

   Aylarca bu terӧristlere BOP ve Feto gӧrevlileri tarafından lojistik, istihbarat ve hatta askeri yardımlar yapıldı, ancak aylar sonra bu vahși ӧrgütün yaptıkları sadece Şiilere karșı değil, kendilerinden olmayan ve kendileri gibi düșünmeyen herkese karșı olduğu görüldü, hatta Hz. Peygamber (saa) efendimizin aziz sahabelerinden olan Hücr İbni Üdey’in mezarını açıp dağıtmaları, kursal mekanları havaya uçurmaları, kadınları pazarlarda kӧle gibi satmaları, vs gibi ahlaksızlıklarına artık akli selim Sünni ulemadan yavas yavas cılızda olsa sesler yükseliyordu ve dünya kamuoyunun baskılarına dayanamayan siyasiler de artık IŞİDˈe terӧr ӧrgütü demeye bașlamıșlardı. 

   Hatta geçen Cuma günü Mısır‘da namaz halindeki Sünni müslümanlara yapılan hain saldırı bu canilerin değil Sünnilik, insanlıkla bile alakalarının olmadığının en büyük delilidir. 

   Bu terӧr ӧrgütünü bașından beri tüm Şii Uleması ӧzellikle Ayatullah İmam Hamenei ve Ayatullah Sistani lanetlemis bu canilerin Sünnilik gibi temiz bir kavramla yanyana anılmasının doğru olmadığını, Sünni müslümanların kardeşten daha ӧteye nefsimiz olduğunu, Sünnilerle Şiiler arasındaki ihtilaflı meseleleri konușmanın ve Sünni kardeșlerimizin kutsallarına dil uzatmanın haram olduğunu vurgulayan fetvalar yayınlamıș, bunu yapanların İngiliz Şiisi olduklarını yani İngiliz parasıyla satın alınmıș sӧzüm ona Şia(!) olduklarını, aynı șekilde IŞİD ve benzeri gibi ӧrgütlerinde ancak ve ancak ABD Sünnisi(!) olabileceğini ve gerçekte Şii ve Sünni‘nin kardeş olduğunu ortak düşmanımızın da siyonizm ve emperyalizm olması gerektiği ve Müslümanların ӧncelikli meselesinin 60 yıldır zulüm gӧren Mescidil –Aksa ve Filistin halkının olması gerektiğini her platformda vurgulamıșlardır, malesef bu açıklamalar bizim Türk medyasında gerektiği gibi yer almamıș hatta bunun aksi, yalan yanlıș açıklamalar Feto ve siyozimin bayraktarlığını yapan basında yeralmıș ve maalesef bu șekilde temiz kalpli Sünni kardeșlerimizi de azda olsa aksi yӧnde etkilemișlerdir. 

   Tabi genelde ortadoğuda ӧzelde ise Filistin, Yemen, Suriye, ve Irakta BOP Projesini yerle bir eden Kasım Süleymani ӧnderliğinde binlerce Sünni ve Şii gençlerden olușan Hașd-i Şabi ve Gazzeli kardeșlerinin yanında olmak için savașa dahil olarak 2006 Temmuz savașında tarihte ilk defa siyonistlerin burnunu yere sürten Hizbullah yiğitleri tüm dünyanın aleyhte propagandalarına rağmen bir siyonist projesi olan IŞİD ile mücadelelerinde zafere ulașmıșlardır. 

   Geçtiğimiz hafta sonu itibari ile Direniș komutanlarından Kasım Süleymani Direniș lideri Imam Hameneiˈye IŞİD terӧr ӧrgütünün yani Davutoğlunun  “ӧfkeli sünni(!) gençlerinin”  fatihasının okunduğunu müjdeledi.

Rabbim bizlere basiret ve vahdet nasip etsin inșaallah,

Mehmet Yüksek

TR.JAMNEWS

کد خبر: 286049
تاریخ مخابره : ۱۳۹۶/۹/۲۶ - ۱۵:۴۷
چاپ خبر

جام نیوز
اخبار رسانه های برون مرزی